Απεγκλωβισμός τεσσάρων ατόμων από την Πυροσβεστική