"Απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις του Υπ. Άμυνας σχετικά με τις ΗΠΑ"