Αντίγραφο της σύμβασης για την ανακύκλωση ζητούν οι εργαζόμενοι στο Δήμο