Αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι πάντα είν' ο ίδιος ο λαός…