ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Χίου: Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και το κράτος