«Ανοιχτά κέντρα υποδοχής, όχι φυλακές για τους πρόσφυγες»