Ανοίγουν για το κοινό «Ψαρά», «Δανιόλος», «Παπανικολής» στον Πειραιά