Ανεβαίνει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης για τα τραπεζοκαθίσματα στην Απλωταριά