Ανεφοδιασμός περιπολικών και συντήρηση στόλου της ΕΛ.ΑΣ.