Ανδρέας Μιχαηλίδης: Στασιμότητα στα έργα της Χίου από την «κυβέρνηση της ανάπτυξης»