«Αναβάθμιση και ανάληψη της Θηροφυλακής από δημόσιο φορέα»