Ανακαινίσθηκε, αδειοδοτήθηκε και επαναλειτουργεί η καντίνα του Κολυμβητηρίου