Άμεση ανάγκη η επαρκής χρηματοδότηση του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων της Χίου