Αλλάζει ο αστικός ιστός της Χίου με 8,5 εκατ. ευρώ