Αλλαγή τόπου και ώρας της έκθεσης "Τα ελληνικά ταχυδρομεία κατά τη διάρκεια της Mικρασιατικής εκστρατείας και καταστροφής"