Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Φαρμακείων Χίου μέχρι 15/3/21