Αλιευτικό σκάφος έπαθε ζημιά και ρυμουλκήθηκε από τη θαλάσσια περιοχή Κεραμείων στο λιμένα Χίου