Αφόρισε γιόγκα και σύμφωνο - Διπλή παρέμβαση από την εκκλησία