Αφιέρωμα του Γυμνασίου Βολισσού στον Αλέξανδρο Παναγούλη