"Αφετηρία νέων διεκδικήσεων η παγκόσμια ημέρα γυναικών"