900.000 ευρώ για τη συντήρηση του οδικού δικτύου Νότιας Χίου