6,25 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου