50 υποστηρικτές της "Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα" - Συγκέντρωση στην πλατεία για το προσφυγικό