460.000 ευρώ για την κατασκευή προσβάσεων πεζών στη Χίο