41 μετανάστες στα Νένητα - Η λέμβος που τους μετάφερε βρέθηκε κατεστραμμένη