376 προτάσεις γυναικών για δημιουργία νέας επιχείρησης στο Βόρειο Αιγαίο