285 συλλήψεις και 15 τροχαία κατά τη διάρκεια του Αυγούστου