212.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών