1ο Φεστιβάλ Νεότητας: «Μια αγκαλιά για τους νέους»