151 θέσεις κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο και 55 στην Περιφερειακή Ενότητα