14.441 επιβάτες αποβιβάστηκαν στη Χίο τον Σεπτέμβριο