100 κιβώτια με ανθρωπιστική βοήθεια για τους πρόσφυγες στη Χίο