10 κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών στις Αστυνομικές Διευθύνσεις του Βορείου Αιγαίου