Συνάντηση φίλων του ΣΥΡΙΖΑ Χίου που ζουν σε Αθήνα-Πειραιά