Σε Cyprus Airways και Astra Airlines απευθύνεται ο Δήμαρχος