Πρώτος απαντά στο Σύνδεσμο κληρικών ο Στ. Κάρμαντζης