Πρόστιμα σε αμπελουργούς 1200 ευρώ το χρόνο ανά στρέμμα αν δεν συμμορφωθούν άμεσα