Πρωτομαγιά 2012: Από την «σφαγή του Σικάγου» στη «σχολή του Σικάγου»