Μήνυμα ενότητας της Αριστεράς από τους τέσσερις του ΣΥΡΙΖΑ Χίου