Λήξη εγγραφών στο «Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο Χίου»