Επιφυλάξεις για τη λειτουργία του Οργανισμού Δήμητρα