Ελ. Τσουρή: «Στήριξα συνειδητά την υποψηφιότητα του Ευαγγ. Βενιζέλου»