Δημοπρατείται η νέα πτέρυγα στο Ανδρεάδειο Γυμνάσιο