«Ντου» Δημοτικής Αστυνομίας στους πλανόδιους πωλητές