«Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στη Βολισσό Ν. Χίου»