«Θέλουμε να παίζουμε με ασφάλεια» λένε τα παιδιά από τον Αγ. Ισίδωρο